page_banner

Itse asiassa infrapunalämpökuvauksen tunnistuksen perusperiaate on siepata tunnistettavan laitteen lähettämä infrapunasäteily ja muodostaa näkyvä kuva.Mitä korkeampi kohteen lämpötila, sitä suurempi infrapunasäteilyn määrä.Eri lämpötiloissa ja eri kohteissa on erilainen infrapunasäteilyn voimakkuus.

Infrapunalämpökuvaustekniikka on tekniikka, joka muuntaa infrapunakuvat säteilykuviksi ja heijastaa kohteen eri osien lämpötila-arvoja.

Mitattavan kohteen (A) säteilemä infrapunaenergia kohdistuu ilmaisimeen (C) optisen linssin (B) kautta ja aiheuttaa valosähköisen vasteen.Elektroninen laite (D) lukee vastauksen ja muuntaa lämpösignaalin elektroniseksi kuvaksi (E), joka näkyy näytöllä.

Laitteen infrapunasäteily kuljettaa laitteen tietoja.Vertaamalla saatua infrapunalämpökuvauskarttaa laitteen sallittuun käyttölämpötila-alueeseen tai standardissa määriteltyyn laitteen normaaliin käyttölämpötila-alueeseen, voidaan analysoida laitteen toimintatilaa sen selvittämiseksi, esiintyykö laitetta. paikka, jossa vika tapahtui.

Erikoispainelaitteisiin liittyy usein korkea lämpötila, matala lämpötila tai korkeapaineinen työympäristö, ja laitteen pinta on yleensä päällystetty eristekerroksella.Perinteisellä tarkastustekniikalla on suhteellisen pieni käyttölämpötila-alue, ja se vaatii yleensä laitteiden sammuttamista ja osittaisen eristekerroksen poistamista pistetarkastuksia ja tarkastusta varten.Laitteiden yleistä toimintatilaa on mahdotonta arvioida, ja sammutustarkastus lisää myös huomattavasti yrityksen tarkastuskustannuksia.

Joten onko olemassa laitteita, jotka voivat ratkaista tämän ongelman?

Infrapunalämpökuvaustekniikka voi kerätä yleiset lämpötilajakautumatiedot käytössä olevien laitteiden ulkonäöstä.Sen etuna on tarkka lämpötilan mittaus, kosketukseton ja pitkä lämpötilan mittausetäisyys, ja se arvioi, toimiiko laite normaalisti mitatun lämpökuvan ominaisuuksien perusteella.


Postitusaika: 04-04-2021